Konstantīna Bogomolova  RAKSTU KRĀJUMS
 
Konstantīna Bogomolova darbi par imidža dizaina teoriju un praksi, kas publicēti žurnālos ukraiņu valodā
 
 

IMIDŽA TEORIJA

«Створення власного стилю»
«Les Nouvelles Esthétiques» (Kijeva), Nr.5/2004

«Гармонiя iмiджу»
«Les Nouvelles Esthétiques» (Kijeva), Nr.6/2004

«Формула краси»
«Les Nouvelles Esthétiques» (Kijeva), Nr.2/2010


IMIDŽA DIZAINA TEHNOLOĢIJA

«Професiя «стилiст»: мiфи та реальнiсть»
«Les Nouvelles Esthétiques» (Kijeva), Nr.3/2010

«Вiзит до iмiджмейкера»
«Les Nouvelles Esthétiques» (Kijeva), Nr.1/2005

«Iмiдж-дизайн: робота iз приватним клiєнтом»
«Les Nouvelles Esthétiques» (Kijeva), Nr.4/2010

«Психологiя iмiджу: пошук мотиву»

«Les Nouvelles Esthétiques» (Kijeva), Nr.3/2005

«Психологiя iмiдж-дизайну»
«Les Nouvelles Esthétiques» (Kijeva), Nr.4/2005

«Гардеробних справ майстер»
«Les Nouvelles Esthétiques» (Kijeva), Nr.5/2005