RU LV LT


APMĀCĪBA
 
«Bogomolov’ Image School» piedāvā profesionālu apmācību stilistiem un visiem, kuri interesējas par modi, stilu un imidža dizainu
 
 
«IMAGE DESIGN»
Izglītības programmas praktiskā kursa saturs

 
Praktiskais kurss ietver 6 mācību sesijas:
 
1. TĒLA KOMPOZĪCIJA
• Kompozīcijas likumi mākslā un modē. Kompozīcijas elementi un līdzekļi.
• Profesionālā modes zīmējuma apgūšana. Praktiskās nodarbības un iemaņu iegūšana.
• Krāsu mācības pamati. Krāsu harmonija.
• Ārienes krāsu gammas analīze. Klienta krāsu tipa noteikšanas metodika. Ārienes korekcija ar krāsas palīdzību.
• Modes fotogrāfijas kompozīcijas profesionālā analīze. Praktiskās nodarbības ar modes žurnāliem.

2. MODES STILISTIKA
• Visu mūsdienu modē izmantojamo stilu un virzienu apgūšana.
• Modes žurnālu fotogrāfiju stilistiskā analīze.
• Praktiskās nodarbības ar visām stilu grupām: retro, etno, uniformu, ielas, zīmolu un jauktajiem stiliem.
 
• Stila vizuālās prezentācijas apgūšana kolāžas veidā.
• Dažādu stilu grupu stilistisko kolāžu izveide.
• Sieviešu un vīriešu apģērba sortimenta studēšana.
 
  3. IMIDŽA TEORIJA UN DIZAINS
• Imidžs kā pamatkategorija mūsdienu modē un stilista darbā.
• Imidža struktūras apgūšana un tā komponentu asociatīvā analīze.
• Grupu un individuālie treningi imidža asociatīvajā analīzē. Nodarbības ar modes un reklāmas fotogrāfijām.
• Imidža asociatīvās harmonijas teorijas apgūšana. Tēla nianses un kontrasta harmonijas principu pielietošanas trenings.
• Imidža asociatīvā dizaina principu apgūšana. Praktiskās nodarbības: asociatīvā tēla vizuālā prezentācija tērpā, meikapā un frizūrā.
• Imidža vizuālās prezentācijas apgūšana asociatīvās kolāžas «mood board» veidā.

• Patstāvīga projekta izpilde. Projektu prezentācija un apspriešana grupā.
 
4. IMIDŽA PSIHOLOĢIJA
• Personības psiholoģiskās īpatnības un to izpausme cilvēka vizuālajā tēlā.
• Saskarsmes paņēmienu apgūšana dažādu tipu klientiem.
• Psiholoģiskā kontakta izveidošanas tehnika ar klientu. Iemaņu un prasmju iegūšana profesionālajā saskarsmē ar klientu.
• Praktiskās nodarbības: personības sociāli psiholoģiskā analīze un taktikas modelēšana darbā ar klientu.
• Psiholoģija komandas darbā. Komandas mijiedarbības treningi. Kreatīvā līdera lomas apgūšana stilistu komandā.
 
5. PERSONĪGĀ STILISTA PRAKSE
• Figūras tipa, sejas formas un individuālo faktūras īpatnību noteikšana. Ārienes vizuālās korekcijas veidu apgūšana.
• Imidža konsultācijas novadīšana (informācijas iegūšana par klientu, motivācijas izvērtējums, garderobes analīze, jauna tēla izstrādāšana, šopinga plāna sastādīšana).
• Šopinga pavadīšana. Darba ar klientu praktiskas nodarbības veikalā.
• Garderobes veidošanas tehnoloģija. Funkcionālo garderobes kapsulu sastādīšana. Apģērba kopšana.
• Apģērba etiķetes noteikumi: tradīcijas un evolūcija. Sieviešu un vīriešu garderobes bāzes dreskodu apgūšana.
• Klienta tēla «pirms» un «pēc» fotosesija.
• Komandas locekļu funkcijas, profesionālā sadarbība
ar fotogrāfu.
• Apģērba, frizūras, meikapa, kā arī modeles pozu un rakursu fotogēniskums.
 
 
  6. DIPLOMDARBS
• Patstāvīga projekta izpilde: klienta tēla pārveidošana (meikapa, frizūras, apģērba un aksesuāru komplektu piemeklēšana).
• 
Profesionālas fotosesijas organizēšana un novadīšana fotostudijā.
• Izpildītā projekta publicēšana žurnālā «LILIT».
• Izpildītā projekta prezentācija interneta resursos.
• Profesionālā imidža stilista portfolio noformēšana.

Studentu diplomdarbu piemēri
 

Katras praktiskās sesijas ilgums ir 4 dienas, diploma sesijas ilgums ir 8 dienas.
Apmācība krievu valodā.

Atgriezties «IMAGE DESIGN» lapā